Hoe druk is het in mijn straat of stad?

Bekijk onze unieke methode om passanten te tellen. CityTraffic is al jaren de specialist op het gebied van passantentellingen. Wij meten 24/7 hoe druk het is. Direct inzicht & resultaat.


Hoe vaak komen bezoekers terug?

Als u de loyaliteit van bezoekers wilt weten is de bezoekfrequentie een goede graadmeter voor de aantrekkingskracht van het winkelgebied.


Hoe lang blijven mensen in het winkelgebied?

Des te langer mensen winkelen, des te beter voor het winkelgebied. Door de gemiddelde verblijfstijd bij te houden meten wij het uitgavepotentieel van de bezoekers.


Hoe lopen mensen door het winkelgebied?

Met een gedetailleerd loopstromenonderzoek kunnen wij de mobiliteitsstromen in ons netwerk nauwkeurig inzichtelijk maken.


Wat is het laatste nieuws?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze actuele onderzoeken naar het druktebeeld in de winkelstraten.


 

Het laatste nieuws

Geplaatst op: 13/06/16

Kom naar de RMC summer class  op 12 juli! Wij nemen u mee in de druktedata van úw stad. Bovendien presenteert Huib Lubbers u de inzichten van het zojuist gepubliceerde ING-CityTraffic onderzoek. In dit onderzoek zijn dagelijks de loop- en koopstromen met elkaar vergeleken. Ook benieuwd naar welke branche het meest profiteert van stijgende passantenaantallen?
Meld u nu aan voor de summer class.

Wanneer? 12 juli, van 15.00 uur tot 18.00 uur, inclusief demonstratie en borrel.

Let op, er zijn beperkt plaatsen beschikbaar. Reserveer nu een gratis plaats.
Alleen beschikbaar voor relevante doelgroep.

Geplaatst op: 11/06/16

Uit onderzoek van ING en RMC blijkt dat de consument veel makkelijker op zondag koopt dan bijvoorbeeld op zaterdag. De relatie tussen lopen en kopen in de Kalverstraat is onderzocht door druktepatronen te vergelijken met pintransacties. Dit levert interessante kennis op over de kwaliteit van de passantenstroom. Uit het onderzoek blijkt ook dat de modewinkels het meeste profiteren aan de kassa van een stijgend aantal passanten. Bij de telecom winkels is dit effect het kleinst. Tijdens de middag is de koopneiging ook veel sterker dan in de morgen en tijdens de koopavond. We kunnen concluderen dat loopstromen koopstromen zijn, maar dat niet iedere winkel gelijk profiteert.

Innovatief onderzoek naar passantendata en pintransacties

Het succes van een retailer wordt voornamelijk bepaald door het vermogen om bezoekers naar zijn winkel te trekken en om te zetten in kopers. Daarom investeren retailers veel in marketingstrategieën, de juiste winkelinrichting en in goed personeel. Dat deze acties en investeringen een duidelijk verschillend effect kunnen hebben op branche en koopdag is nieuw en een verrassend resultaat uit innovatief statistisch onderzoek. Winkelbezoekers worden al decennialang dagelijks geteld. Recente technologische ontwikkelingen stellen retailers in staat om snel data te verzamelen over bezoekers in hun winkel en zelfs ook in hun winkelstraat.

In recent afstudeeronderzoek voor haar Master Economics, Industrial Organisation, Regulation and Competition Policy aan de UvA, uitgevoerd door Maud Schijen, is de relatie tussen het aantal bezoekers en het aantal kopers in een winkelstraat onderzocht. Zij onderzocht wat het effect is van de passantenstroom op de verkoopresultaten van winkels in 5 verschillende branches. Mode, Schoenen, Drogisterijen, Mix en Telecom. Voor haar onderzoek kon Schijen beschikken over geaggregeerde verkoopdata van ING pintransacties op straatniveau van 155 dagen en over passantenstromen per dag en per uur, geteld door wifi-sensoren van Citytraffic.  Het onderzoeksterrein was de bekendste winkelstraat van Nederland; de Kalverstraat in Amsterdam. Gedurende 155 verkoopdagen, tijdens de winkelopeningstijden, zijn de grote datasets van beide organisaties met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt dat een stijging aan passanten in de winkelstraat een direct positief effect heeft op de verkoopprestaties in euro’s en aantal transacties van alle onderzochte winkels. En dat dit effect aanzienlijk varieert tussen verschillende branches en de verschillende verkoopdagen.

Kledingbranche profiteert het meeste van drukkere winkelstraten

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vijf verschillende branches. Uit het onderzoek blijkt dat de modewinkels het grootste verband laten zien tussen stijging in passanten en stijging van aankopen in winkels. Er is hier sprake van een lineair verband. Meer passanten levert direct meer sales aan de kassa in het geval van Mode, Schoenen en Drogisterijen. Maar niet voor elke branche is het effect even groot. Winkels in de Modebranche merken een veel groter financieel effect van meer passanten dan bijvoorbeeld de Drogisterijen. En, verrassend, de winkels in de sectoren Schoenen en Mixed & Telecom laten een kleiner effect zien van meer passanten op de aankopen dan bij de Drogisterijen. In het geval van Telecom is dit effect het kleinst. Meer passanten in de winkelstraat heeft weinig relatie met meer aankopen in de telecomwinkels.

Op zondag zijn bezoekers het meest geneigd tot aankopen

 Het effect van meer passanten op de stijging van de aankopen verschilt per dag. Op zondag en maandag is er een veel sterkere relatie te zien dan op de rest van de weekdagen. Meer passanten op zondag en maandag betekent meer uitgaven in winkels, terwijl dit in de rest van de weekdagen minder geldt. Zondag en maandagshoppers zijn duidelijk meer gerichte kopers, dan de dinsdag, vrijdag of zaterdag shoppers.

In de middag kopen shoppers makkelijker dan in de ochtend

Tijdens de middag (13:00-18:00) is het verband ook veel sterker dan in de morgen en tijdens de koopavond. We kunnen concluderen dat een stijging in shoppers tijdens de middag meer verkoop aan de kassa oplevert dan in de ochtend en tijdens koopavond. Tijdens de koopavond is er zelfs een heel zwak verband tussen meer passanten en meer sales.

In de maand juli koopt het winkelend publiek het makkelijkst

Er is ook een verschil in maanden te zien als het gaat om het verband tussen meer passanten en meer uitgaven. In de eerste helft van het jaar laten de maanden januari, maart en juli een zeer sterk verband zien tussen meer passanten en meer uitgaven. In de maanden april en juni is dit verband het zwakst. Interessant wordt het als de verkoopdata van een geheel jaar kan worden onderzocht.

Toelichting onderzoeksmethode

Dit innovatieve onderzoek heeft de relatie tussen koopstromen van ING en loopstromen van RMC onderzocht door dagelijkse passantenaantallen te vergelijken met de dagelijkse pintransacties in de A1 winkelstraat de Kalverstraat. Hierbij is er gekeken naar het effect van een stijging in bezoekersaantallen op de verkoop van winkels binnen verschillende branches en verschillende momenten gedurende de dag. Het onderzoek is uitgevoerd op de data van de eerste 6 maanden van 2013. Er is in deze studie alleen naar aankopen gekeken bij de kassa en niet naar de bezoekersaantallen in winkels.

Meer analyse  over het winkelgedrag van de consument is beschikbaar bij Retail Management Center. RMC beschikt over een eigen netwerk van 400 CityTraffic tellers in 93 steden in de Benelux die middels wifi-sensoren 24 uur per dag drukte-aantallen meten in A1 winkelstraten, winkelcentra en andere winkelgebieden.

Huib Lubbers, h.lubbers@rmc.nl
Directeur Retail Management Center
Telefoon: 06-21885293

Geplaatst op: 18/01/16

Met een storm aan surseances en faillissementen van retail-iconen als V&D, DA en Dolcis in de maand december, sluiten we een onstuimig retailjaar af. Dat de fysieke winkelstraat rustiger wordt doordat de consument anders winkelt dan voorheen, is geen nieuws. Wat wel vaak tot verwarring leidt, is de aanname dat webwinkelen het straatwinkelen vervangt en dat jongeren straks geen fysieke winkels meer zouden bezoeken. Ze kopen alles online vanwege hun digitale behendigheid en kiezen voor snelheid en gemak. Cijfers over het feitelijke koopgedrag van de consument tonen een ander beeld en lijken op de achtergrond te geraken door het sentiment dat toch alles digitaal wordt zoals reizen boeken, radio luisteren en naar de winkel gaan.

Het vak detailhandel werkt zelf mee aan dat ongenuanceerde beeld, de sector is immers een verzamelnaam van tientallen branches waar voedsel, producten en diensten voor het gemak allemaal onder dezelfde noemer worden geschaard. 

REtail wordt MEtail! 
De retailsector was bijna 100 mld groot in 2015, waarbij bijna 15 mld via het web en 85 mld via de winkel werd verkocht. Dat online-aandeel lijkt nog niet zo groot, maar als het aankoopproces wordt geanalyseerd, speelt het web een veel belangrijkere rol. Het ROPO-effect (Research Online, Purchase Offline) wordt voor de non-food sector door Accenture op 88% geschat. Met andere woorden: bijna negen van de tien producten die we in de winkel kopen, is eerder via een smartphone, tablet, laptop, desktop, smartwatch, of ander digitaal device online bekeken en vergeleken.

De consument draait meer dan ooit aan de knoppen van het koopproces en gebruikt daarvoor massaal het internet. De consument bepaalt wat, wanneer en waar hij koopt. Dat hij dat voor boodschappen anders doet dan voor een boormachine of een nieuw overhemd, is meer en meer gemeengoed geworden. Nu ook vaststaat dat diezelfde consument het oriëntatie- en koopgedrag per moment wisselt afhankelijk van de gewenste snelheid, maakt de voorspelbaarheid nog lastiger. De detailhandel verandert van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd. Van productgedreven naar klantgedreven en van beschikbaarheid naar bereikbaarheid. REtail wordt MEtail!

De consument van 2015: 15 feiten op een rij
Laten we het feitelijke winkelgedrag van de consument in 2015 eens onder de loep nemen. Zusterbedrijf CityTraffic meet 24/7 met wifi-sensoren de drukte in de winkelstraten en partner Wakoopa meet via slimme software het koop- en surfgedrag op het web. Doordat wij volcontinu het feitelijke koopgedrag dagelijks meten, zijn we niet meer afhankelijk van wat consumenten zeggen, maar wat ze doen. We zagen de volgende opvallende shopper insights:

Offline shoppen

Sinds het hoogtepunt in 2007 zijn de drukte aantallen fors gedaald met uitschieters van 5% per jaar. In 2015 was het 1,1% minder druk in de winkelstraten dan in 2014. Het lijkt alsof de forse daling in passantenaantallen achter ons ligt. Maar waakzaamheid is geboden.
Het jaar heeft een sterk wisselend en opvallend seizoensbeeld. Het voorjaar en de decembermaand (+4%) waren relatief drukke maanden ten opzichte van vorig jaar. De zomermaanden en eerste maanden van de herfst waren beduidend rustiger dan vorig jaar. Een beeld dat we grosso modo ook in België terugzien, hoewel de terreurdreiging in november en december zeer rustige straten liet zien ten opzichte van een jaar eerder.

Ook waren er onderlinge verschillen tussen de Nederlandse regio’s. Alleen in het zuiden waren de winkelstraten drukker dan in 2014. In het noorden, oosten en westen daalden de drukte aantallen juist.

  • De drukste maand van het jaar bleef traditioneel de maand december.
  • De drukste dag van het jaar was traditioneel de zaterdag voor Kerst, 19e december.
  • De rustigste dag van alle winkeldagen in 2015 was maandag 31 augustus.
  • De zaterdagen blijven afnemen in drukte. Toch is het nog steeds de drukste winkeldag in de week. Daar waar de permanente koopzondag wat langer is ingeburgerd, zien we zondagen die al drukker zijn dan de zaterdag. Over het algemeen zien we dat de dagen van de week naar elkaar toe groeien door een afname van de drukte op, donderdag, vrijdag en zaterdag en een toename van de drukte op de maandag, dinsdag en woensdag.
  • De koopavond is qua drukte op zijn retour, maar toch lijkt er een wens te zijn voor avondwinkelen. Sommige steden kennen een teruggang van de drukte op koopavonden van wel 50%. De donderdagavond daalt met 31% en de vrijdagavond met 20%. Steden waar de zondagopening al meer dan 10 jaar gemeengoed is, laten een stabielere koopavonddrukte zien.
  • We zien een lichte trend naar later op de dag winkelen. Het drukste moment op de dag in de binnenstad ligt nu op 15.00 uur. Steden in het zuiden laten een piek zien rond 15.30 uur en in Antwerpen is de piek zelfs om 16.30 uur. Het sluiten van de winkels om 18.00 uur past niet meer in het huidige winkelgedrag.
  • Nog steeds loopt gemiddeld 98% van alle mensen een winkel op straat voorbij. Hier lijken de kansen voor retailers te liggen om hun omzetten in de fysieke winkel te verhogen.

 

 Online shopping

Op shoppingsites (e-commerce) was de wekelijkse drukte in 2015 vergelijkbaar met 2014. Opvallend is dat de sterke groei in het webbrowsen van de laatste jaren aan het afnemen is. De omzet in e-commerce groeit wel gestaag door. Een duidelijke stijging van de online warenhuizen die ten koste gaat van de speciaalzaken online. Het seizoensbeeld op het web liet wel een ander plaatje zien dan een jaar eerder. Juist in het voorjaar en in de laatste maanden van het jaar werd er minder gebrowsed en in de zomer werd er meer gebrowsed.

  • Zondag is de beste koopdag op het web, kort gevolgd door de maandag. Blijkbaar zorgt de zondag -net als in bij de fysieke winkels- voor een atmosfeer om geld uit te geven. Opvallend is de rustige vrijdag waarop mensen blijkbaar andere dingen te doen hebben.

Alle inspanningen ten spijt: de consument bepaalt
. Kortom: het gedrag van consumenten verandert en wordt beïnvloedt. Of het nu de techniek van het online oriënteren, het openen van een vestiging van een populaire winkel als Action of Primark in de buurt, een V&D die uit een binnenstad vertrekt, een nieuwe passage die het winkelrondje van de bezoekers verandert, de opening van een grote XL supermarkt die consumenten wegtrekt uit de supermarkt om de hoek, een binnenstad die aantrekkelijker wordt door de combinatie met een museum, expositie of nieuwe versmarkt; de consument bepaalt waar hij gaat kopen. En bepaalt hiermee welke veranderingen leiden tot structurele veranderingen binnen de winkelgebieden.

Van vragen naar meten, van gissen naar weten

Door het voortdurend monitoren van het koop- en loopgedrag kun je de effecten op winkelgebieden inschatten en de juiste beslissingen nemen om de consument goed te blijven bedienen. Laat de consument doelgericht naar de rand van de stad gaan, laat hem vermaak in de binnenstad vinden en laat daartussen slimme boodschappencentra met meerdere en grotere supermarkten ontstaan. Er zijn nu en straks simpelweg te veel winkels en deze moeten slim worden gesaneerd om aantrekkelijke winkelgebieden over te houden. Niet in alle winkelgebieden met een kaasschaaf erover, maar kies bewust voor de sterke gebieden en ondersteun deze maximaal. Stel de consument centraal, meet waar men winkelt en al snel wordt de footprint van de nieuwe Nederlandse detailhandelsstructuur duidelijk.

Wil jij meer weten over de ontwikkelingen van het koopgedrag in jouw stad? Neem dan gerust contact met ons op.

Geplaatst op: 17/12/15

Het  heerlijk avondje viel goed dit jaar! Zowel voor retailers als last-minute koopjesjagers bleek pakjesavond bijzonder goed uit te pakken.

Uit onze cijfers blijkt dat er ook nog veel mensen last-minute aan het winkelen waren om de laatste cadeaus te scoren. Maar ook werden de binnensteden op de traditionele donderdag of vrijdag koopavond goed bezocht.

Vooral in het Oosten en Zuiden van het land konden winkeliers optimaal profiteren van de koopbereidheid van de goedheiligman. In de noordelijke steden bleven de bezoekersaantallen daarentegen wat achter op de stand van vorig jaar. Het jaar is positief afgesloten met een stijging van 4 % meer bezoekers t.o.v. vorig jaar.

Sinterklaas heeft ook dit jaar gezorgd voor de nodige drukte

De grafiek laat op de dagen voorafgaand aan de pakjesavond al een stijging zien in het aantal winkelstraatbezoekers. Op 3 en 4 december waren dan ook de meeste mensen op pad. Dit zorgde met name op vrijdag voor extra vroege files.

De piek in het aantal shoppers is te zien op zaterdag 5 december rond 15.00 uur. Rond 16.30 uur gingen veel mensen weer huiswaarts om de eerste Sinterklaasliedjes te gaan zingen met familie en vrienden.

 

Geplaatst op: 17/12/15

Terugblik  & vooruitblik

De CityTraffic masterclasses ‘Big Data in Retail’

November stond voor CityTraffic volledig in het teken van de masterclasses. We hadden voor deze gelegenheid bewust zowel gemeenten, retailers en mensen die werkzaam zijn in de retail vastgoed uitgenodigd. Het gaat er uiteindelijk ook om dat zij elkaar kunnen inspireren, kennis kunnen delen, en leren. De grote gemene deler: data. De verschillen: welke data is voor mij relevant en hoe ga ik met deze data om?

De rode draad was uiteraard ‘Big Data’ in Retail, en dan met name Big Data omzetten naar informatie, vooruit kunnen kijken, en koppelen aan consumententrends zoals het cross mediale gedrag van de consument vandaag de dag. We lieten de CityTraffic methode zien om inzicht te krijgen in Real-Time KPI’s en een aantal cases. Aan bod kwamen ook  de regionale ontwikkeling in het aantal bezoekers van winkelstraten, en loopstromen als bouwsteen voor een regionale Retailvisie. Maar ook concrete voorbeelden zoals wegonderbrekingen, waar het effect direct meetbaar van is. Tussendoor verschenen een aantal stellingen.

Stellingen

De verhouding ‘web-rooming’ vs ‘show-rooming’, werd door ruim de helft van de deelnemers anders ingeschat, en ook het berekenen van een Capture Rate bleek een lastige. Dat vonden wij na afloop helemaal niet verwonderlijk. Het betreft informatie die nauwelijks ergens terug te vinden is. De kracht van deze sessies zat ‘m dus juist in het delen van data, waar iedereen direct mee aan de slag kon. De strekking was uiteindelijk: zet ‘small steps in big data’.

We kijken terug op drie succesvolle sessies. Die sessies hebben we gehouden op drie verschillende locaties in het land. In Eindhoven draaiden we warm,  in Amsterdam moesten verhuizen naar een grotere locatie in het World Fashion Center, en we sloten af we in Zwolle met een kleine maar interactieve sessie.

Kon u er niet bij zijn? Lees dan snel ons achtergrondartikel over 'meer inzicht over de bewegingen van de omnichannel consument', waarin we een deel van de masterclass prijsgeven.  

Vervolg op de masterclasses

Hou onze agenda voor 2016 in de gaten.

In de feedback gaven veel van onze bezoekers aan dat de kracht van de masterclass lag in de interactie tussen gemeente, retail en vastgoed. Maar daarnaast kregen we de terugkoppeling dat we in de toekomst ook de verschillende masterclasses kunnen organiseren die beter aansluiten bij de verschillende groepen. Die masterclasses gaan meer in op branche specifieke onderwerpen.

Kleinere sessies, branche specifieke onderwerpen

Deze sessies gaan we binnenkort plannen. Het wordt een combinatie van kleinschalige masterclasses op onze locatie in Amsterdam, aangevuld met update sessies in de vorm van een webinar.